header-zorgaanbod

 

Spil in het zorgproces

 

Afhankelijk van de aanvraag en/of indicatie verlenen wij kortdurende- maar ook 24-uurs zorg. We zijn de spil in het zorgproces en maken deel uit van een groot netwerk van huisartsen, specialisten en apothekers. Dankzij deze samenwerking kunnen wij bijzonderheden in de gesteldheid van de cliënt niet alleen sneller signaleren, maar ook ingrijpen en tot gerichte actie overgaan.

zorgaanbod-spacer

zorgdiensten Begeleiding
Wij ondersteunen de mantelzorger of partner, die op een gegeven moment overbelast raakt bij de verzorging van zijn/haar familielid. In deze fase draait het niet om medische- maar om sociale hulp. Denk daarbij aan zaken als structuur aanbrengen, samen boodschappen doen en koken, de hond uitlaten of andere huisdieren verzorgen. Maar ook tuinieren, samen wandelen, een ritje maken
 


langs de zee of een kopje koffie drinken op het strand. Of gewoon elkaar gezelschap houden, een spelletje doen, foto’s bekijken en praten over vroegere tijden. Kortom; de oudere motiveren om actief te blijven en ondanks steeds grotere beperkingen zijn/haar leven inhoud blijven geven en te genieten waar mogelijk.

zorgaanbod-spacer

zorgdiensten2 

Persoonlijke verzorging
In deze fase kan de cliënt niet meer voldoende voor zichzelf zorgen, ook al ontbreekt het besef hiervan. Hij/zij heeft hulp nodig bij het wassen, aankleden, bed opmaken, inname van medicijnen, steunkousen aantrekken, maaltijden klaarmaken, wassen en strijken. Maar ook andere lichte huishoudelijke werkzaamheden en kleine hand- en spandiensten. Het is belangrijk om risicofactoren in

 
huis te inventariseren en te elimineren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het kost soms heel wat moeite om het vertrouwen van de zorgvrager te winnen omdat hij/zij de zelfzorg onder geen beding uit handen wil geven. Maar met veel geduld, respect en het opbouwen van een vertrouwensband, is men vaak stapsgewijs bereid zichzelf over te geven.

zorgaanbod-spacer

zorgdiensten3 Verpleging
De verzorgenden en verpleegkundigen zijn bevoegd om diverse medische handelingen te verrichten. Zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, injecties en sondevoeding. Maar ook het verzorgen van een stoma of katheter. Bij zeer gespecialiseerde handelingen, zoals het gebruik van een morfine pomp, wordt beroep
 
gedaan op een specialist.  We scholen regelmatig bij om onze deskundigheid en bekwaamheid te waarborgen.

zorgaanbod-spacer

zorgdiensten4 Palliatieve en terminale zorg
Veel mensen willen hun laatste levensfase thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Palliatieve zorg (wat betekent dat genezen niet meer mogelijk is) is gericht op het verlichten van het lijden. Daarbij staan comfort en kwaliteit van leven voorop. Terminale zorg verwijst naar het laatste deel van de palliatieve fase.