header-budgetHet recht op verpleging en verzorging thuis

 

Kroon Particuliere Thuiszorg verleent zorg vanuit het basispakket van uw zorgverzekering (ZvW) of via een persoonsgebonden budget (PGB). Het is ook mogelijk de zorg particulier te financieren. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Voor wie?

Iedere inwoner van Nederland kan aanspraak maken op verpleging en verzorging in zijn eigen, vertrouwde woonomgeving, om opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen. Ook mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en op tijdelijke verpleegkundige hulp zijn aangewezen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor zorg uit ZvW of PGB dient er een indicatie van de zorgbehoefte gesteld te worden. Wij hebben indicatiestellers in ons midden die hiervoor vakkundig zorg kunnen dragen.

Hoe werkt het?

Als u zorg vanuit de ZvW krijgt, dient uw zorgverlener de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U hebt daar weinig omkijken naar. Bij een PGB krijgt u een budget toegewezen waarmee u zelf zorg of begeleiding kunt inkopen. De Sociale verzekeringsbank (SVB) beheert de budgetten voor de functie verpleging en verzorging en uw gemeente beheert dit voor de functie begeleiding. Maandelijks dient u de facturen van uw zorgverlener in bij SVB of gemeente, waarna uitbetaling volgt.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor het PGB geldt een verplichte wettelijke eigen bijdrage, die afhankelijk is van het jaarinkomen.